Pin It

Voorwaarden workshop fotografie

 

1     INSCHRIJVING WORKSHOPS

Na ontvangst van je email ben je ingeschreven en stuur ik je een bevestiging via email met de betalingsgegevens.

2     BETALING

Deelname is pas gegarandeerd na ontvangst van de betaling.

3     WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN DOOR MIJZELF

a. Wijzigingen worden door mij z.s.m. doorgegeven.

b. Wanneer ik door onvoorziene omstandigheden niet in staat ben de workshop te geven en ik genoodzaakt zal zijn de workshop te annuleren, zal de betaling geretourneerd worden, direct na de kennisgeving.

c. Het minimum aantal deelnemers aan de workshop is drie. Bij minder dan drie deelnemers zal de workshop geannuleerd worden.

4     WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN DOOR DEELNEMERS

c. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de workshop, ontvang je 50% van het deelnamebedrag retour. Na deze termijn is geen teruggave meer mogelijk. Je kan de workshop eventueel wel door iemand anders laten volgen, in jouw plaats.

5     AANSPRAKELIJKHEID

a. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de workshop.

b. Ik ben niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die ontstaan is tijdens het geven van de workshop.

c. Bij ongepast gedrag van een deelnemer tijdens de workshop, kan verdere deelname aan en toegang tot de workshop ontzegd worden, zonder teruggave van het cursusgeld.

6     AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT

Zonder schriftelijk tegenbericht kan ik gebruik maken van de, tijdens de workshop gemaakte foto’s, voor eigen promotiedoeleinden.

7     EIGENDOMSRECHTEN

Al het cursusmateriaal en de bijbehorende foto’s zijn mijn eigendom en auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend voor eigen gebruik. Ieder ander gebruik ervan is niet toegestaan.